CA Byggekontor

 

Ny adresse er Sydområdet 22, Rejsestalden (overfor Fredens Ark)
Er du i bil, kan du parkerer i Bådsmandsstræde og gå ind til Rejsestalden

Se kort

Byggekontoret er Christianias selvforvaltning, når det gælder de fysiske rammer og infrastrukturen på Fristaden.

Byggekontorets mål er at tilføre Fristaden Christiania og selvforvaltningen værdi ved, at højne det byggetekniske niveau på Christiania.

Byggekontoret er en selvstyrende gruppe med flad struktur og rammerne for vores arbejde bliver lagt på Byggemøde og Budgetmøde.Åbningstider:
10.00-15.00 Mandag-Fredag

Kontakt os

Byggekontoret varetager

 • Vedligeholdelse af vand-, kloak- og el-net
 • Registrant over område og infrastruktur
 • Byggestyring, rådgivning og projektudvikling af renoverings- og bygningsforbedringer
 • Løbende vedligehold og udbygning af vejnettet
 • Sikring af brandveje og tilgængelighed for redningskøretøjer
 • Hjælp til ansøgninger til 1/3-ordning og Den Grønne Lånefond
 • Udbetaling af 1/3-dels tilskud og andre solidariske financieringer
 • Rådgivning og vejledning om byggeri og svampebekæmpelse
 • Rådgivning og hjælp til projektering i forbindelse med brandsikring
 • Arealpleje, volden, søbredden, gangstier og trapper, pleje af træer.
 • Gadefejning og snerydning
 • Kontakt til Københavns kommune omkring skorstensfejning og rottebekæmpelse